Cennik

 • Ceny usług księgowych uzależnione są od ilości dokumentów i przyjętego sposobu rozliczenia – np. ta sama kwota przez cały rok lub kwota zmienna w ciągu roku jeśli działalność charakteryzuje się sezonowością.
 • Cena jest ustalana indywidualnie.
 • Cena usługi przy kompleksowej obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej określana jest ryczałtowo i zawiera również koszty rozliczenia rocznego właściciela lub sporządzenia sprawozdania finansowego i rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Za sporządzenie miesięcznych i rocznych deklaracji nie jest pobierana opłata dodatkowa.
 • Nie pobieramy dodatkowych opłat za sporządzanie dokumentów związanych z prowadzoną działalnością i sprawami pracowniczymi (zaświadczeń, sprawozdań GUS, danych na potrzeby banku itp.).
 • Przy obsłudze wyłącznie kadrowo-płacowej cena uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób i ustalana jest jako cena ryczałtowa za 1 zatrudnionego obejmująca całość spraw związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem.

CENY KSZTAŁTUJĄ SIĘ następująco:

 • Formalności związane z założeniem działalności 150 zł (bez opłat w przypadku zlecenia obsługi księgowej);
 • Księga przychodów i rozchodów + VAT – od 250,00 zł netto;
 • Ryczałt ewidencjonowany – od 175,00 zł netto;
 • Ryczałt ewidencjonowany + VAT – od 250,00 zł netto;
 • Karta podatkowa 60,00 zł netto miesięcznie, lub 500,00 zł netto jednorazowo za rok;
 • Kadry i płace od 42,00zł netto za 1 pracownika;
 • Księgi handlowe – od 1.000,00 zł netto;
 • Rozliczenia roczne: Krajowe od 100,00zł netto, zagraniczne od 200,00zł netto.

W ramach świadczonych usług księgowych prowadzimy wszystkie niezbędne ewidencje, przygotowujemy i przesyłamy elektronicznie deklaracje podatkowe, ZUS i inne. Ustalona cena zawiera odbiór dokumentów od klienta i przekazywanie dokumentów bezpośrednio klientowi – na życzenie.

Cena obejmuje bieżące udzielanie porad w zakresie prawa podatkowego.

Wynagrodzenie za pozostałe usługi ustalane jest indywidualnie.

W przypadku badania sprawozdań finansowych, istotnymi pozycjami, które wpływają na wartość wynagrodzenia jest wielkość firmy określana przez:

 • wielkość przychodów i sumy bilansowej;
 • stan zatrudnienia.