„TAX-AUDYT” istnieje od 1 kwietnia 1995 r.

jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.​

W naszej ofercie znajdą Państwo usługi związane z :

 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Inne usługi biegłego rewidenta
 • Księgi rachunkowe
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Karta podatkowa
 • Wspólnot mieszkaniowych i rolników
 • Małych i dużych przedsiębiorców
 • VAT
 • ZUS
 • Kadry i płace
 • Rozliczenia roczne i inne deklaracje
 • wybór formy opodatkowania
 • Pomoc przy założeniu firmy – bez opłat
 • Fundacje
 • Spółki
 • Odbiór dokumentów od klienta – na życzenie
 • Doradztwo podatkowe
 • Nadzór księgowy
 • Optymalizacja podatkowa
 • Dotacje
 • Biznes plany
 • Stowarzyszenia
 • Spółdzielnie

Świadczymy usługi dla klientów z Kołobrzegu i okolic
współpracujemy z firmami na terenie całego kraju

Bezpieczeństwo
i poufność

Biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności związanej z prowadzoną działalnością.

Usługi księgowe prowadzimy używając oprogramowania i sprzętu sprawdzonego pod względem bezpieczeństwa. Do systemu i danych mają dostęp wyłącznie zaufane i przeszkolone osoby, wykonywane przez nie czynności są monitorowane przez system.

Pomieszczenia biurowe są monitorowane.

Wszystkie przekazane informacje i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z wykonywanymi usługami i podlegają ochronie na podstawie odpowiednich przepisów (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ochrona informacji poufnych zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, ochrona informacji posiadających wartość gospodarczą zgodnie z przepisami Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).